Verified Commit 2313adb9 authored by Jeremy Soller's avatar Jeremy Soller
Browse files

Update donors

parent 4a7c655d
#!/usr/bin/env python3 #!/usr/bin/env python3
import csv import csv
import html
import sys import sys
with open(sys.argv[1], "r") as file: with open(sys.argv[1], "r") as file:
...@@ -9,6 +10,7 @@ with open(sys.argv[1], "r") as file: ...@@ -9,6 +10,7 @@ with open(sys.argv[1], "r") as file:
rows=0 rows=0
for row in reader: for row in reader:
if rows >= 2: if rows >= 2:
print("<li>" + row[0] + "</li>") name = html.escape(row[0].strip())
print("<li>" + name + "</li>")
rows+=1 rows+=1
print("</ul>") print("</ul>")
<ul> <ul>
<li>Alan Szlosek</li> <li>Andrei Khropov</li>
<li>Albin Stjerna</li> <li>Embark Studios</li>
<li>Albion Takami</li> <li>Brian Lloyd</li>
<li>Alex</li> <li>Colin Ballast</li>
<li>Alexander Payne</li> <li>Iban Eguia</li>
<li>Frederick Doe</li>
<li>Eric Stokes</li>
<li>codygman</li>
<li>Nasim Huq</li>
<li>is8ac</li>
<li>Sanghyeon Seo</li>
<li>Apollo</li>
<li>Michael Walser</li>
<li>Niklas Hambuechen, Applicative GmbH</li>
<li>Richard Beckmann</li>
<li>Andrzej Skalski</li> <li>Andrzej Skalski</li>
<li>antonkulaga</li> <li>Olaf Leidinger</li>
<li>Ben Cavileer</li> <li>Kor Nielsen</li>
<li>BuggStream</li> <li>Chad Williamson</li>
<li>C Bailey</li> <li>Alan Szlosek</li>
<li>Coleman</li> <li>Ivan Hörler</li>
<li>Connie</li> <li>Zss</li>
<li>Cyril Coutelier</li>
<li>D Dean</li>
<li>David Pendray</li>
<li>David Raifaizen</li>
<li>David Warren</li>
<li>Edward Steel</li>
<li>Emil Johansen</li>
<li>Eric Kampman</li>
<li>Erik Jensen</li> <li>Erik Jensen</li>
<li>Erik Zivkovic</li>
<li>Ernst Rohlicek</li>
<li>Eugene Bulkin</li>
<li>Florian Blasius</li>
<li>Geraud Gratacap</li> <li>Geraud Gratacap</li>
<li>Scott Schroeder</li>
<li>Peter Scholtens</li>
<li>Marco</li>
<li>David Raifaizen</li>
<li>Makoto Nakashima</li>
<li>Jon Ringer</li>
<li>gracefu</li> <li>gracefu</li>
<li>Hanabusa Masahiro</li> <li>Alex</li>
<li>Ivan Hörler</li> <li>Cyril Coutelier</li>
<li>Ivan Sharavuev</li>
<li>James Cooper</li>
<li>James Proud</li>
<li>Janito Vaqueiro Ferreira Filho</li> <li>Janito Vaqueiro Ferreira Filho</li>
<li>Jason Bowen</li> <li>Eugene Bulkin</li>
<li>Jcube</li>
<li>Jeff May</li>
<li>Jeremy Bobbin</li>
<li>Jon Ringer</li>
<li>Jordan Grace</li>
<li>KebinuChiousu</li>
<li>Kor Nielsen</li>
<li>Lane Gniewek</li>
<li>Makoto Nakashima</li>
<li>Maksim Ivanov</li>
<li>Marco</li>
<li>Marko Samirić</li> <li>Marko Samirić</li>
<li>Mathew Keith</li> <li>Connie</li>
<li>Mathias Bruce</li> <li>poon yong quan alan</li>
<li>Matthew Ducker</li> <li>James Cooper</li>
<li>Michael</li> <li>Pascal Bach</li>
<li>Niels Jelsma</li>
<li>Michael Carpenter</li> <li>Michael Carpenter</li>
<li>Michael Curry</li>
<li>Michael Walser</li>
<li>Mike</li>
<li>Mike Linksvayer</li> <li>Mike Linksvayer</li>
<li>Nate Dobbins</li>
<li>Niels Jelsma</li>
<li>Niklas Hambuechen, Applicative GmbH</li>
<li>Nolan Tunnicliffe</li>
<li>Olaf Leidinger</li>
<li>Oleg Devua</li>
<li>Pascal Bach</li>
<li>Peter Scholtens</li>
<li>Peter Steffensen</li>
<li>poon yong quan alan</li>
<li>Randy MacLeod</li>
<li>Richard Beckmann</li>
<li>Sanghyeon Seo</li>
<li>Scott Schroeder</li>
<li>Sebastián Ramírez Magrí</li>
<li>snorpey</li> <li>snorpey</li>
<li>Stu Small</li>
<li>Thomas Kinnen</li>
<li>Timothy CB</li> <li>Timothy CB</li>
<li>Torben Clasen</li> <li>Coleman</li>
<li>Tormod Hellen</li> <li>Ernst Rohlicek</li>
<li>Wesley Moore</li> <li>Jeff May</li>
<li>Jason Bowen</li>
<li>Mathew Keith</li>
<li>William Wold</li> <li>William Wold</li>
<li>zoxal</li> <li>Torben Clasen</li>
<li>Zss</li> <li>Phillipp</li>
<li>Florian Blasius</li>
<li>Albion Takami</li>
<li>Nolan Tunnicliffe</li>
<li>David Warren</li>
<li>Hanabusa Masahiro</li>
<li>Peter Steffensen</li>
<li>Florian Plattner</li>
<li>Raphael Megzari</li>
<li>Jeremy Bobbin</li>
<li>KebinuChiousu</li>
<li>James Proud</li>
<li>Gavyn Riebau</li>
<li>Oleg Devua</li>
<li>D Dean</li>
<li>Ben Cavileer</li>
<li>Soren Rademacher</li>
<li>BuggStream</li>
<li>Emil Johansen</li>
<li>David Pendray</li>
<li>Maksim Ivanov</li>
<li>Abdulrhman Alkhodiry</li>
<li>Hunter Lester</li>
<li>Forrest Hopkins</li>
<li>Nate Gay</li>
<li>Peter</li>
<li>The Odd Inventor</li>
<li>Alexander</li>
<li>Jakub Hornáček</li>
<li>Dave</li>
<li>Maximilian Häfliger</li>
<li>Peter de Croos</li>
<li>Kemal Eroğlu</li>
<li>Voldracarno Draconor</li>
<li>L3P3</li>
<li>Kat Witten</li>
<li>Michal Parke</li>
<li>Andrew McClenaghan</li>
<li>Felix</li>
</ul> </ul>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment