Update donors

parent faa49bc4
Pipeline #6872 passed with stage
in 29 seconds
...@@ -14,19 +14,19 @@ ...@@ -14,19 +14,19 @@
<li>Frederick Doe</li> <li>Frederick Doe</li>
<li>Eric Stokes</li> <li>Eric Stokes</li>
<li>Dustin Bensing</li> <li>Dustin Bensing</li>
<li>Олег Шахов</li>
<li>Tormod Hellen</li> <li>Tormod Hellen</li>
<li>Tommy Heffernan</li> <li>Tommy Heffernan</li>
<li>Olaf Leidinger</li> <li>Olaf Leidinger</li>
<li>Michael Walser</li> <li>Michael Walser</li>
<li>Mathew Keith</li>
<li>Maarten Everts</li> <li>Maarten Everts</li>
<li>Lane Gniewek</li> <li>Lane Gniewek</li>
<li>Jonas</li>
<li>A</li> <li>A</li>
<li>Loïc V</li> <li>Loïc V</li>
<li>Kor Nielsen</li> <li>Kor Nielsen</li>
<li>James Cooper</li> <li>James Cooper</li>
<li>Ivan Hörler</li> <li>Ivan Hörler</li>
<li>Jason Bowen</li>
<li>Zss</li> <li>Zss</li>
<li>Wesley Moore</li> <li>Wesley Moore</li>
<li>Thomas Kinnen</li> <li>Thomas Kinnen</li>
...@@ -35,12 +35,14 @@ ...@@ -35,12 +35,14 @@
<li>Scott Schroeder</li> <li>Scott Schroeder</li>
<li>Sanghyeon Seo</li> <li>Sanghyeon Seo</li>
<li>Rusty Shackleford</li> <li>Rusty Shackleford</li>
<li>Oleg Devua</li>
<li>Jcube</li> <li>Jcube</li>
<li>Ivan Miskovic</li> <li>Ivan Miskovic</li>
<li>Geraud Gratacap</li> <li>Geraud Gratacap</li>
<li>Erik Jensen</li> <li>Erik Jensen</li>
<li>Edward Steel</li> <li>Edward Steel</li>
<li>David Raifaizen</li> <li>David Raifaizen</li>
<li>Ben Cavileer</li>
<li>Alan Szlosek</li> <li>Alan Szlosek</li>
<li>Ernst Rohlicek</li> <li>Ernst Rohlicek</li>
<li>zoxal</li> <li>zoxal</li>
...@@ -58,23 +60,22 @@ ...@@ -58,23 +60,22 @@
<li>Pascal Bach</li> <li>Pascal Bach</li>
<li>Nolan Tunnicliffe</li> <li>Nolan Tunnicliffe</li>
<li>Niels Jelsma</li> <li>Niels Jelsma</li>
<li>Nate Reinar Windwood</li>
<li>Nate Dobbins</li> <li>Nate Dobbins</li>
<li>Mike Linksvayer</li> <li>Mike Linksvayer</li>
<li>Michael Curry</li> <li>Michael Curry</li>
<li>Michael Carpenter</li> <li>Michael Carpenter</li>
<li>Michael</li>
<li>Matthew Ducker</li> <li>Matthew Ducker</li>
<li>Mathias Bruce</li> <li>Mathias Bruce</li>
<li>Marko Samirić</li> <li>Marko Samirić</li>
<li>Marco</li> <li>Marco</li>
<li>Makoto Nakashima</li> <li>Makoto Nakashima</li>
<li>KebinuChiousu</li> <li>KebinuChiousu</li>
<li>Julian Dreier</li> <li>Jordan Grace</li>
<li>Joshua Powers</li>
<li>Jon Ringer</li> <li>Jon Ringer</li>
<li>Johan Andersson</li>
<li>Jeremy Bobbin</li> <li>Jeremy Bobbin</li>
<li>Jeff May</li> <li>Jeff May</li>
<li>Jason Bowen</li>
<li>Janito Vaqueiro Ferreira Filho</li> <li>Janito Vaqueiro Ferreira Filho</li>
<li>James Proud</li> <li>James Proud</li>
<li>Ivan Sharavuev</li> <li>Ivan Sharavuev</li>
...@@ -82,25 +83,30 @@ ...@@ -82,25 +83,30 @@
<li>gracefu</li> <li>gracefu</li>
<li>Florian Blasius</li> <li>Florian Blasius</li>
<li>Eugene Bulkin</li> <li>Eugene Bulkin</li>
<li>Erik Zivkovic</li>
<li>Eric Kampman</li> <li>Eric Kampman</li>
<li>Emil Johansen</li>
<li>D Dean</li> <li>D Dean</li>
<li>David Warren</li> <li>David Warren</li>
<li>Cyril Coutelier</li> <li>Cyril Coutelier</li>
<li>Connie</li> <li>Connie</li>
<li>Coleman</li> <li>Coleman</li>
<li>Christian Haynes</li>
<li>C Bailey</li> <li>C Bailey</li>
<li>BuggStream</li>
<li>antonkulaga</li> <li>antonkulaga</li>
<li>Alex McKibben</li>
<li>Alexander Payne</li> <li>Alexander Payne</li>
<li>Alex</li>
<li>Albion Takami</li> <li>Albion Takami</li>
<li>Albin Stjerna</li>
<li>Fabian Boehlke</li> <li>Fabian Boehlke</li>
<li>earthfront</li>
<li>Rémi Labeyrie</li> <li>Rémi Labeyrie</li>
<li>Neil Harvey</li> <li>Neil Harvey</li>
<li>Lukas Kalbertodt</li> <li>Lukas Kalbertodt</li>
<li>Ayodele Akingbule</li> <li>Ayodele Akingbule</li>
<li>Anton Alexandrenok</li> <li>Anton Alexandrenok</li>
<li>Zaki</li> <li>Zaki</li>
<li>Yann Leretaille</li>
<li>Szymon Walter</li> <li>Szymon Walter</li>
<li>Qin Hang</li> <li>Qin Hang</li>
<li>Pascal</li> <li>Pascal</li>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment