Public
Authored by Tiny cat99

Luật chơi Game Đua Xe Tinycat99 ra sao?

Đua xe PK10 là một game đua xe ảo ăn tiền thật của tinycat99. Lấy ý tưởng từ những cuộc đua xe, tinycat99 đã đưa game đua xe vào một trong những trò chơi hấp dẫn của tinycat99.

đối với bên ngoài thì đua xe trên tinycat99 vô cùng dễ chơi , dễ thắng diễn ra một cách nhanh gọn. Chỉ từ 20.000 VNĐ là các bạn mang thể tham gia game đua xe PK10 trên tinycat99. Ngoài ra bởi lần đầu chúng ta tham gia game đua xe tại tinycat99 cần thấy giao diện hơi khó hiểu. Sao đây bài viết sẽ hướng dẫn cho bạn một cách chi tiếc về luât chơi và bí quyết tham gia game.

Tham khảo đường dẫn : https://tinycat99.review/

luật chơi Game Đua Xe Tinycat99

Trong game đua xe tinycat99 với tổng cộng 10 đẳng cấp từ hạng 1 tới hạng 10 . Tương ứng sở hữu các vị trí đó có 10 xe , những xe mang ký hiệu từ C1 đến C10. Trong game đua xe sở hữu những cửa đặc như sau : cược đẳng cấp , cược tài-xỉu , chẵn – lẻ , long – hổ cho vị trí những xe.

Giải Thích Ý Nghĩa các Ký Hiệu Trong Game Đua Xe PK10

 • C1 … C10 : Tương trưng cho ký hiệu những xe từ xe với số 1 tới xe số 10.
 • P1 … P10 : Vị trí thứ hạng các xe. P1 là xe xếp vị trí số 1 , xe về trước nhất , P10 là xe mang vị trí cuối cùng . P2, P3 , P4 , P5 , P6 , P7 , P8 , P9 đc tính tương tự P1 & P10.
 • P1+ P2 : Kết quả đc tính phụ thuộc tổng kết quả của P1 & P2.

các Cửa Cược Trong Game Đua Xe

Hướng dẫn chơi đua xe PK10 trên tinycat99

các cửa cược của một thứ hạng :

 • Tài của một thứ hạng (P1 … P10) : Thắng khi kết quả của thứ hạng đó to hơn 5 ( kết quả từ C6 tới C10 ).
 • Xỉu của một thứ hạng (P1 … P10) : Thắng khi kết quả của thứ hạng đó nhỏ hơn hoặc bằng 5 ( kết quả từ C1 tới C5 ).
 • Chẵn của một thứ hạng ( P1 … P10 ) : Thắng khi kết quả của đẳng cấp đó ra chẵn ( C2, C4, C6, C8, C10 ).
 • Lẻ của một thứ hạng ( P1 … P10 ) : Thắng lúc kết quả của thứ hạng đó ra lẻ ( C1 , C3, C5, C7, C9 ).
 • Long của một thứ hạng (P1 … P10 ) : Thắng khi kết quả của thứ hạng cơ mà các bạn chọn Px to hơn kết quả của thứ hạng P(11-X) . Ví dụ chúng ta chọn Long của P1 thì chúng ta sẽ thắng lúc kết quả của P1 lớn hơn kết quả của P10 ( 11-1=10 ).
 • Hổ : Ngược lại với long. Đẳng cấp nhưng bạn chọn( Px) có kết quả nhỏ hơn kết quả của đẳng cấp P(11-X).

những cửa cửa của tổng hai đẳng cấp : Kết quả của tổng 2 đẳng cấp với giá trị từ 4 tới 19.

 • Tài của một tổng ( P1+ P2 ) : Thắng lúc tổng kết quả lớn hơn hoặc bằng 12 .
 • Xỉu của một tổng ( P1 + P2 ) : Thắng khi tổng kết quả nhỏ hơn 12 .
 • Chẵn của một tổng ( P1 + P2 ) : Thắng lúc tổng kết quả là số chẵn.
 • Lẽ của một tổng ( P1 + P2 ) : Thắng lúc tổng kết quả là số lẻ .

những chọn lựa Cược Trong Game Đua Xe

sở hữu 5 chọn lựa cược trong game đua xe là :

 • P1-P2 : Cược kết quả của đẳng cấp 1 , đẳng cấp hai hoặc tổng hai kết quả đẳng cấp 1 cùng với đẳng cấp 2 ( P1+P2 )
 • P3-P5 : Cược kết quả của đẳng cấp 3, đẳng cấp 4 hoặc đẳng cấp 5.
 • P6-P10 : Cược kết quả của thứ hạng 6, đẳng cấp 7, thứ hạng 8, đẳng cấp 9 hoặc thứ hạng 10 .
 • Tài -xỉu : Cược tài -xỉu, chẵn- lẻ , long – hổ của các đẳng cấp .
 • thứ hạng : Cược kết quả các đẳng cấp là xe nào ( từ C1 tới C10 ).

Lưu ý : tỉ lệ trúng của không ít cửa đặc sẽ nằm ở trước ô nhưng mà bạn cược . Lúc có tài khoản tinycat99 bạn có thể vào đua xe để tham khảo.

Kết Luận:

Là một win2888 vip uy tín & phổ biếN về các SP . Tinycat99 luôn quan tâm tới việc nâng cấp tốt nhất những sản phẩm , mẫu mã những mặt hàng mới để đáp ứng nhu cầu của mọi người chơi. Đua xe PK10 là một trong những game mới hấp dẫn của tinycat99. Bạn mang thể đăng ký ngay tài khoản để tham khảo cùng với tham gia game online ngay . Cảm ơn các bạn đã xem bài viết . Trường hợp sở hữu thắc mắc các bạn mang thể để lại bình luận bên dưới .

Edited
tinycat99 35 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment