Verified Commit 0684e9e5 authored by Jeremy Soller's avatar Jeremy Soller
Browse files

Update donors

parent 531fa176
#!/usr/bin/env python3
import csv
import sys
with open(sys.argv[1], "r") as file:
print("<ul>")
reader = csv.reader(file, quotechar='"')
rows=0
for row in reader:
if rows >= 2:
print("<li>" + row[0] + "</li>")
rows+=1
print("</ul>")
#!/bin/bash
if [ -e "$1" ]
then
echo "<ul>"
awk -F ',' '{print $4, $1, $2}' "$1" | sort -n -r | sed 's/^ *//g' | sed 's/ *$//g' | grep -v 'Reward Description' | grep -v '^Pledge' | cut -d ' ' -f 2- | sed 's;^;<li>;' | sed 's;$;</li>;'
echo "</ul>"
else
echo "$0 [Patreon Report]"
fi
<ul>
<li>Embark Studios</li>
<li>Colin Ballast</li>
<li>Andrei Khropov</li>
<li>Alexander Pakhomov</li>
<li>Mike</li>
<li>Brian Lloyd</li>
<li>Alan Szlosek</li>
<li>Albin Stjerna</li>
<li>Albion Takami</li>
<li>Alex</li>
<li>Alexander Payne</li>
<li>Andrzej Skalski</li>
<li>Iban Eguia</li>
<li>Richard Beckmann</li>
<li>Nasim Huq</li>
<li>Marcus Overhue</li>
<li>is8ac</li>
<li>Frederick Doe</li>
<li>Eric Stokes</li>
<li>Dustin Bensing</li>
<li>Tormod Hellen</li>
<li>Tommy Heffernan</li>
<li>Olaf Leidinger</li>
<li>Michael Walser</li>
<li>Mathew Keith</li>
<li>Maarten Everts</li>
<li>Lane Gniewek</li>
<li>A</li>
<li>Loïc V</li>
<li>Kor Nielsen</li>
<li>James Cooper</li>
<li>antonkulaga</li>
<li>Ben Cavileer</li>
<li>BuggStream</li>
<li>C Bailey</li>
<li>Coleman</li>
<li>Connie</li>
<li>Cyril Coutelier</li>
<li>D Dean</li>
<li>David Pendray</li>
<li>David Raifaizen</li>
<li>David Warren</li>
<li>Edward Steel</li>
<li>Emil Johansen</li>
<li>Eric Kampman</li>
<li>Erik Jensen</li>
<li>Erik Zivkovic</li>
<li>Ernst Rohlicek</li>
<li>Eugene Bulkin</li>
<li>Florian Blasius</li>
<li>Geraud Gratacap</li>
<li>gracefu</li>
<li>Hanabusa Masahiro</li>
<li>Ivan Hörler</li>
<li>Ivan Sharavuev</li>
<li>James Cooper</li>
<li>James Proud</li>
<li>Janito Vaqueiro Ferreira Filho</li>
<li>Jason Bowen</li>
<li>Zss</li>
<li>Wesley Moore</li>
<li>Thomas Kinnen</li>
<li>Sebastian Humenda</li>
<li>Sean</li>
<li>Scott Schroeder</li>
<li>Sanghyeon Seo</li>
<li>Rusty Shackleford</li>
<li>Oleg Devua</li>
<li>Jcube</li>
<li>Ivan Miskovic</li>
<li>Geraud Gratacap</li>
<li>Erik Jensen</li>
<li>Edward Steel</li>
<li>David Raifaizen</li>
<li>Ben Cavileer</li>
<li>Alan Szlosek</li>
<li>Ernst Rohlicek</li>
<li>zoxal</li>
<li>William Wold</li>
<li>Torben Clasen</li>
<li>Timothy CB</li>
<li>Stu Small</li>
<li>snorpey</li>
<li>Sebastián Ramírez Magrí</li>
<li>risho</li>
<li>Randy MacLeod</li>
<li>poon yong quan alan</li>
<li>Peter Steffensen</li>
<li>Peter Scholtens</li>
<li>Pascal Bach</li>
<li>Nolan Tunnicliffe</li>
<li>Niels Jelsma</li>
<li>Nate Reinar Windwood</li>
<li>Nate Dobbins</li>
<li>Mike Linksvayer</li>
<li>Michael Curry</li>
<li>Michael Carpenter</li>
<li>Michael</li>
<li>Matthew Ducker</li>
<li>Mathias Bruce</li>
<li>Marko Samirić</li>
<li>Marco</li>
<li>Makoto Nakashima</li>
<li>KebinuChiousu</li>
<li>Jordan Grace</li>
<li>Jon Ringer</li>
<li>Jeremy Bobbin</li>
<li>Jeff May</li>
<li>Janito Vaqueiro Ferreira Filho</li>
<li>James Proud</li>
<li>Ivan Sharavuev</li>
<li>Hanabusa Masahiro</li>
<li>gracefu</li>
<li>Florian Blasius</li>
<li>Eugene Bulkin</li>
<li>Erik Zivkovic</li>
<li>Eric Kampman</li>
<li>Emil Johansen</li>
<li>D Dean</li>
<li>David Warren</li>
<li>Cyril Coutelier</li>
<li>Connie</li>
<li>Coleman</li>
<li>Christian Haynes</li>
<li>C Bailey</li>
<li>BuggStream</li>
<li>antonkulaga</li>
<li>Alexander Payne</li>
<li>Alex</li>
<li>Albion Takami</li>
<li>Albin Stjerna</li>
<li>Fabian Boehlke</li>
<li>Rémi Labeyrie</li>
<li>Neil Harvey</li>
<li>Lukas Kalbertodt</li>
<li>Ayodele Akingbule</li>
<li>Anton Alexandrenok</li>
<li>Zaki</li>
<li>Yann Leretaille</li>
<li>Szymon Walter</li>
<li>Qin Hang</li>
<li>Pascal</li>
<li>Niklas</li>
<li>Nicholas Farley</li>
<li>Mikael</li>
<li>memoryruins</li>
<li>Matt Wismer</li>
<li>Lachlan Collins</li>
<li>Kaz Redclaw</li>
<li>Joe ST</li>
<li>Colin Coghill</li>
<li>Christopher Armstrong</li>
<li>anonymous</li>
<li>Alexandru Nedel</li>
<li>Alec Posney</li>
<li>Niklas "Hambuechen</li>
<li>Jeremy Bobbin</li>
<li>Jon Ringer</li>
<li>Jordan Grace</li>
<li>KebinuChiousu</li>
<li>Kor Nielsen</li>
<li>Lane Gniewek</li>
<li>Makoto Nakashima</li>
<li>Maksim Ivanov</li>
<li>Marco</li>
<li>Marko Samirić</li>
<li>Mathew Keith</li>
<li>Mathias Bruce</li>
<li>Matthew Ducker</li>
<li>Michael</li>
<li>Michael Carpenter</li>
<li>Michael Curry</li>
<li>Michael Walser</li>
<li>Mike</li>
<li>Mike Linksvayer</li>
<li>Nate Dobbins</li>
<li>Niels Jelsma</li>
<li>Niklas Hambuechen, Applicative GmbH</li>
<li>Nolan Tunnicliffe</li>
<li>Olaf Leidinger</li>
<li>Oleg Devua</li>
<li>Pascal Bach</li>
<li>Peter Scholtens</li>
<li>Peter Steffensen</li>
<li>poon yong quan alan</li>
<li>Randy MacLeod</li>
<li>Richard Beckmann</li>
<li>Sanghyeon Seo</li>
<li>Scott Schroeder</li>
<li>Sebastián Ramírez Magrí</li>
<li>snorpey</li>
<li>Stu Small</li>
<li>Thomas Kinnen</li>
<li>Timothy CB</li>
<li>Torben Clasen</li>
<li>Tormod Hellen</li>
<li>Wesley Moore</li>
<li>William Wold</li>
<li>zoxal</li>
<li>Zss</li>
</ul>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment