Commit 3474f54e authored by Nagy Tibor's avatar Nagy Tibor

Fix newlines

parent c9eb9ff5
+++
title = "Belgeler"
+++
## Başlarken
Biz, Redox'u nasıl kurup kullanacağınızı açıkladığı için [kitabımız](https://doc.redox-os.org/book/) ile başlamanızı öneririz.
## Kaynaklar
[Kitap](https://doc.redox-os.org/book/). Redox'un tasarımını açıklayan bir kitap.
[Kernel](https://doc.redox-os.org/kernel/kernel/). Redox'un kerneli için belge.
[Standard Kütüphane](https://doc.redox-os.org/std/std/). Redox standart kütüphanesi için belge.
## Redox'a Katkı Sağlama
Redox'a katkı yapmak hakkındaki ilginiz için teşekkür ederiz!
Bize yardım etmenin birçok yolu var ve biz hepsini takdir ederiz.
Redox [Github'da Redox organizasyonu](https://github.com/redox-os)'nda bulabileceğiniz
birçok depo arasında yayılmış büyük bir projedir. Bu belge,
[CONTRIBUTING.md](https://github.com/redox-os/redox/blob/master/CONTRIBUTING.md)
yeni gelenlere katkı yapmak için bir kılavuzdur!
## Haberleşme ve Konuşma
Redox takımıyla haberleşmek için en hızlı ve açık yol konuşma sunucumuzu
kullanmaktır. Şimdilik katılmak için tek yol [info@redox-os.org](mailto:info@redox-os.org)'a
bir email yollamaktır, bu da otomatik olmadığı için biraz zaman alabilir.
Şu anda bunu daha basit bir hale getirmeyi deniyoruz, ama an itibariyle en kullanışlı yol bu.
Ayrıca Redox'u Reddit'te şuralarda da bulabilirsiniz
[/r/rust/](https://www.reddit.com/r/rust) ve
[/r/redox/](https://www.reddit.com/r/redox). Haftalık güncelleme haberleri burada
yayınlanmaktadır.
## Davranış
Biz [Rust Davranış Kodu](https://www.rust-lang.org/conduct.html)nu takip ediyoruz.
+++
title = "Belgeler"
+++
## Başlarken
Biz, Redox'u nasıl kurup kullanacağınızı açıkladığı için [kitabımız](https://doc.redox-os.org/book/) ile başlamanızı öneririz.
## Kaynaklar
[Kitap](https://doc.redox-os.org/book/). Redox'un tasarımını açıklayan bir kitap.
[Kernel](https://doc.redox-os.org/kernel/kernel/). Redox'un kerneli için belge.
[Standard Kütüphane](https://doc.redox-os.org/std/std/). Redox standart kütüphanesi için belge.
## Redox'a Katkı Sağlama
Redox'a katkı yapmak hakkındaki ilginiz için teşekkür ederiz!
Bize yardım etmenin birçok yolu var ve biz hepsini takdir ederiz.
Redox [Github'da Redox organizasyonu](https://github.com/redox-os)'nda bulabileceğiniz
birçok depo arasında yayılmış büyük bir projedir. Bu belge,
[CONTRIBUTING.md](https://github.com/redox-os/redox/blob/master/CONTRIBUTING.md)
yeni gelenlere katkı yapmak için bir kılavuzdur!
## Haberleşme ve Konuşma
Redox takımıyla haberleşmek için en hızlı ve açık yol konuşma sunucumuzu
kullanmaktır. Şimdilik katılmak için tek yol [info@redox-os.org](mailto:info@redox-os.org)'a
bir email yollamaktır, bu da otomatik olmadığı için biraz zaman alabilir.
Şu anda bunu daha basit bir hale getirmeyi deniyoruz, ama an itibariyle en kullanışlı yol bu.
Ayrıca Redox'u Reddit'te şuralarda da bulabilirsiniz
[/r/rust/](https://www.reddit.com/r/rust) ve
[/r/redox/](https://www.reddit.com/r/redox). Haftalık güncelleme haberleri burada
yayınlanmaktadır.
## Davranış
Biz [Rust Davranış Kodu](https://www.rust-lang.org/conduct.html)nu takip ediyoruz.
+++
title = "Ev"
url = "/home"
+++
<div class="row install-row">
<div class="col-md-8">
<p class="pitch">
<b>Redox</b>, <a style="color: inherit;" href="https://www.rust-lang.org/"><b>Rust</b></a>
ile yazılan ve Rust dilinin yeniliklerini modern mikrokernel ve tam bir uygulama setine getirmeyi amaçlayan Unix benzeri bir işletim sistemidir.
</p>
</div>
<div class="col-md-4 install-box">
<br/>
<a class="btn btn-primary" href="https://github.com/redox-os/redox/releases">Yayınları gör</a>
<a class="btn btn-success" href="https://github.com/redox-os/redox/">Github'dan Pull et</a>
</div>
</div>
<div class="row features">
<div class="col-md-6">
<ul class="laundry-list" style="margin-bottom: 0px;">
<li>Rust ile yazılı</li>
<li>Mikrokernel tasarımı</li>
<li>Seçime bağlı bir kullanıcı arayüzü içerir - Orbital</li>
<li>Rust Standart Kütüphanesini destekler</li>
</ul>
</div>
<div class="col-md-6">
<ul class="laundry-list">
<li>MIT Lisansı altındadır</li>
<li>Sürücüler kullanıcı alanında çalışır</li>
<li>Genel Unix komutlarını içerir</li>
<li>C programları için Newlib portu</li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="row features">
<div class="col-sm-12">
<div style="font-size: 16px; text-align: center;">
Redox Orbital'i çalıştırırken
</div>
<a href="https://i.imgur.com/MJqsqYo.png">
<img class="img-responsive" src="https://i.imgur.com/MJqsqYo.png"/>
</a>
</div>
</div>
+++
title = "Ev"
url = "/home"
+++
<div class="row install-row">
<div class="col-md-8">
<p class="pitch">
<b>Redox</b>, <a style="color: inherit;" href="https://www.rust-lang.org/"><b>Rust</b></a>
ile yazılan ve Rust dilinin yeniliklerini modern mikrokernel ve tam bir uygulama setine getirmeyi amaçlayan Unix benzeri bir işletim sistemidir.
</p>
</div>
<div class="col-md-4 install-box">
<br/>
<a class="btn btn-primary" href="https://github.com/redox-os/redox/releases">Yayınları gör</a>
<a class="btn btn-success" href="https://github.com/redox-os/redox/">Github'dan Pull et</a>
</div>
</div>
<div class="row features">
<div class="col-md-6">
<ul class="laundry-list" style="margin-bottom: 0px;">
<li>Rust ile yazılı</li>
<li>Mikrokernel tasarımı</li>
<li>Seçime bağlı bir kullanıcı arayüzü içerir - Orbital</li>
<li>Rust Standart Kütüphanesini destekler</li>
</ul>
</div>
<div class="col-md-6">
<ul class="laundry-list">
<li>MIT Lisansı altındadır</li>
<li>Sürücüler kullanıcı alanında çalışır</li>
<li>Genel Unix komutlarını içerir</li>
<li>C programları için Newlib portu</li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="row features">
<div class="col-sm-12">
<div style="font-size: 16px; text-align: center;">
Redox Orbital'i çalıştırırken
</div>
<a href="https://i.imgur.com/MJqsqYo.png">
<img class="img-responsive" src="https://i.imgur.com/MJqsqYo.png"/>
</a>
</div>
</div>
+++
title = "Ekran Görüntüleri"
+++
## Panasonic Toughbook CF-18
<img class="img-responsive" src="/img/hardware/panasonic-toughbook-cf18.png"/>
## ASUS eeePC 900
<img class="img-responsive" src="/img/hardware/asus-eepc-900.png"/>
## Thinkpad T-420
<img class="img-responsive" src="/img/hardware/thinkpad-t420.png"/>
+++
title = "Ekran Görüntüleri"
+++
## Panasonic Toughbook CF-18
<img class="img-responsive" src="/img/hardware/panasonic-toughbook-cf18.png"/>
## ASUS eeePC 900
<img class="img-responsive" src="/img/hardware/asus-eepc-900.png"/>
## Thinkpad T-420
<img class="img-responsive" src="/img/hardware/thinkpad-t420.png"/>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment