Commit 6a680e63 authored by Jeremy Soller's avatar Jeremy Soller

Update patrons

parent b8961d84
......@@ -7,8 +7,8 @@
<li>Iban Eguia</li>
<li>Josh Leverette</li>
<li>Sanghyeon Seo</li>
<li>Nasim Huq</li>
<li>Morten Taksrud</li>
<li>Jos Marlow</li>
<li>John Goodman</li>
<li>Frederick Doe</li>
<li>Evan Rowley</li>
......@@ -21,9 +21,10 @@
<li>Alexander Payne</li>
<li>Tormod Hellen</li>
<li>Tommy Heffernan</li>
<li>Tobias Fellmann</li>
<li>Tom Daggett</li>
<li>Tim Ryan</li>
<li>Solar Anamnesis</li>
<li>nifker</li>
<li>Nate Dobbins</li>
<li>Michael Walser</li>
<li>Maarten Everts</li>
......@@ -32,8 +33,10 @@
<li>Jonas</li>
<li>Corentin Henry</li>
<li>Christopher Codrington</li>
<li>Alan Szlosek</li>
<li>memoryruins</li>
<li>Kor Nielsen</li>
<li>Brandon</li>
<li>Zss</li>
<li>Wesley Moore</li>
<li>Thomas Kinnen</li>
......@@ -42,7 +45,6 @@
<li>Scott Schroeder</li>
<li>Rusty Shackleford</li>
<li>Peter Scholtens</li>
<li>nifker</li>
<li>Marco</li>
<li>Geraud Gratacap</li>
<li>Erik Jensen</li>
......@@ -78,6 +80,7 @@
<li>Jorge Aparicio</li>
<li>Jon Ringer</li>
<li>Jonathan Johnsson</li>
<li>jmintb</li>
<li>Jeff May</li>
<li>J.D. Laub</li>
<li>Janito Vaqueiro Ferreira Filho</li>
......@@ -87,10 +90,12 @@
<li>Heri Sim</li>
<li>gracefu</li>
<li>Gavyn Riebau</li>
<li>funkybomber</li>
<li>Eugene Bulkin</li>
<li>Erlend Sogge Heggen</li>
<li>Eric Kampman</li>
<li>Emily A. Bellows</li>
<li>Dustin Romey</li>
<li>Draven Xarcell Vestatt</li>
<li>David Muchene</li>
<li>David Bonet</li>
......@@ -101,6 +106,7 @@
<li>Cathal Garvey</li>
<li>Ari Sellman</li>
<li>antonkulaga</li>
<li>Antonin Carette</li>
<li>Andreas Franzén</li>
<li>Alex McKibben</li>
<li>Alec Posney</li>
......@@ -111,6 +117,7 @@
<li>Neil Harvey</li>
<li>Lukas Kalbertodt</li>
<li>Karl Hobley</li>
<li>Furkan Mustafa</li>
<li>Ayodele Akingbule</li>
<li>Zaki</li>
<li>Tim Süberkrüb</li>
......@@ -126,7 +133,6 @@
<li>Jean</li>
<li>FrancisDB</li>
<li>Elahn Ientile</li>
<li>Danny Fritz</li>
<li>Colin Coghill</li>
<li>Christopher Armstrong</li>
<li>Bill Allen</li>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment