Commit 800c21f3 authored by Jeremy Soller's avatar Jeremy Soller

Update donor list

parent 07cec6f2
......@@ -2,25 +2,23 @@
<li>Steven Jackson</li>
<li>Andrei Khropov</li>
<li>Alexander Pakhomov</li>
<li>Mike</li>
<li>Brian Lloyd</li>
<li>Iban Eguia</li>
<li>Josh Leverette</li>
<li>Sanghyeon Seo</li>
<li>Peter Gerber</li>
<li>Morten Taksrud</li>
<li>Jos Marlow</li>
<li>John Goodman</li>
<li>Gerald E Butler</li>
<li>Frederick Doe</li>
<li>Evan Rowley</li>
<li>Eric Stokes</li>
<li>Dustin Bensing</li>
<li>David Humphreys</li>
<li>David Bridgham</li>
<li>Daniel Olano</li>
<li>Bruno Pouyenne-Vignau</li>
<li>Andrei Skorokhod</li>
<li>Alexander Payne</li>
<li>Dan Watkins</li>
<li>Tormod Hellen</li>
<li>Tommy Heffernan</li>
<li>Tobias Fellmann</li>
......@@ -31,33 +29,35 @@
<li>Maarten Everts</li>
<li>Lane Gniewek</li>
<li>Jose Narvaez</li>
<li>Jonas</li>
<li>Corentin Henry</li>
<li>Christopher Codrington</li>
<li>memoryruins</li>
<li>Kor Nielsen</li>
<li>Peter Scholtens</li>
<li>Grant Miner</li>
<li>Zss</li>
<li>Wesley Moore</li>
<li>Vincent Martinez</li>
<li>Ty Coghlan</li>
<li>Thomas Kinnen</li>
<li>Sebastian Humenda</li>
<li>Sean Linsley</li>
<li>Scott Schroeder</li>
<li>Rusty Shackleford</li>
<li>Michael A Herrera</li>
<li>Marco Alka</li>
<li>Peter Scholtens</li>
<li>nifker</li>
<li>Marco</li>
<li>Geraud Gratacap</li>
<li>Erik Jensen</li>
<li>Edward Steel</li>
<li>David Raifaizen</li>
<li>Ernst Rohlicek</li>
<li>Fabio Correa</li>
<li>Zachary Snyder</li>
<li>Yann Delaby</li>
<li>Torleif Salte</li>
<li>Tom</li>
<li>Timothy CB</li>
<li>Steven Pack</li>
<li>snorpey</li>
<li>Sebastián Ramírez Magrí</li>
<li>Randy MacLeod</li>
<li>Pyry Kontio</li>
<li>poon yong quan alan</li>
<li>Pascal Bach</li>
......@@ -65,8 +65,9 @@
<li>Nelson</li>
<li>Mike Linksvayer</li>
<li>Michael Sklaroff</li>
<li>Michael Curry</li>
<li>Michael Carpenter</li>
<li>memoryruins</li>
<li>M Gage Morgan</li>
<li>Max Raack</li>
<li>Matthew Ducker</li>
<li>Mathias Bruce</li>
......@@ -77,9 +78,10 @@
<li>Jorge Aparicio</li>
<li>Jon Ringer</li>
<li>Jonathan Johnsson</li>
<li>Jonas</li>
<li>Jeff May</li>
<li>J.D. Laub</li>
<li>Janito Vaqueiro Ferreira Filho</li>
<li>James Cooper</li>
<li>Jack Wright</li>
<li>Ivan Hörler</li>
<li>Heri Sim</li>
......@@ -97,32 +99,38 @@
<li>Coleman McFarland</li>
<li>chris h</li>
<li>Cathal Garvey</li>
<li>Ayodele Akingbule</li>
<li>Ari Sellman</li>
<li>antonkulaga</li>
<li>Andreas Franzén</li>
<li>Alex McKibben</li>
<li>Alec Posney</li>
<li>Fabian Boehlke</li>
<li>Rémi Labeyrie</li>
<li>Olof Johansson</li>
<li>Ola Ekström</li>
<li>Neil Harvey</li>
<li>Kasper Møller Andersen</li>
<li>Lukas Kalbertodt</li>
<li>Karl Hobley</li>
<li>Ayodele Akingbule</li>
<li>Zaki</li>
<li>Tim Süberkrüb</li>
<li>Szymon Walter</li>
<li>Stephen Liebbe</li>
<li>Randy MacLeod</li>
<li>Pascal</li>
<li>myfreeweb</li>
<li>Mikael</li>
<li>Michael A Herrera</li>
<li>Lachlan Collins</li>
<li>Kaz Redclaw</li>
<li>Joe ST</li>
<li>Jean</li>
<li>FrancisDB</li>
<li>Elahn Ientile</li>
<li>Danny Fritz</li>
<li>Colin Coghill</li>
<li>Christopher Armstrong</li>
<li>Bill Allen</li>
<li>Benjamin Wasty</li>
<li>Alexander</li>
<li>Niklas "Hambuechen</li>
</ul>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment