Commit 98877998 authored by Jeremy Soller's avatar Jeremy Soller Committed by GitHub

Merge pull request #177 from agctah/uk-ua-translation

community: add Ukrainian translation
parents 800c21f3 9bfd0d6f
......@@ -629,3 +629,36 @@ url = "https://github.com/redox-os/redox"
weight = 7
name = "GSoC"
url = "/gsoc/"
[languages.uk]
weight = 20
languageName = "Українська"
languageCode = "uk-UA"
[[languages.uk.menu.main]]
weight = 1
name = "Документація"
url = "/docs/"
[[languages.uk.menu.main]]
weight = 2
name = "Спільнота"
url = "/community"
[[languages.uk.menu.main]]
weight = 3
name = "Новини"
url = "/news/"
[[languages.uk.menu.main]]
weight = 4
name = "Знімки Екрана"
url = "/screens/"
[[languages.uk.menu.main]]
weight = 5
name = "Пожертвування"
url = "/donate/"
[[languages.uk.menu.main]]
weight = 6
name = "GitHub"
url = "https://github.com/redox-os/redox"
[[languages.uk.menu.main]]
weight = 7
name = "GSoC"
url = "/gsoc/"
+++
title = "Спільнота"
+++
Мета даної сторінки - ознайомити вас із тим, як організована спільнота Redox OS та стати вашим дороговказом у ній.
<a id="chat"></a>
## [Чат](https://chat.redox-os.org)
Найшвидший та найбільш відкритий спосіб спілкування з командою Redox - на нашому чат-сервері. Наразі ви можете отримати запрошення лише надіславши email на info@redox-os.org, що може зайняти певний час, оскільки це ще не автоматизовано. Просто скажіть, що хочете приєднатися до чату. Ми працюємо над покращенням, але наразі це найліпший спосіб.
<a id="forum"></a>
## [Форум](https://discourse.redox-os.org/)
Це найкращий спосіб обговорити більш загальні теми, що не стосуються конкретних речей, яким потрібно, так чи інакше, приділити увагу. Реєструйтесь, як зазвичай, на інших веб-сайтах.
<a id="github"></a>
## [GitHub](https://github.com/redox-os/redox)
Більш формальний спосіб спілкування з іншими розробниками Redox, однак повільніший та менш зручний, аніж чат. Підніміть питання у разі виникнення проблем при компіляції, тестуванні чи за бажання обговорити певну тему, як-то функції, оформлення коду, несумісності коду, незначні зміни та виправлення тощо.
<a id="reddit"></a>
## [Redox OS у Reddit](https://www.reddit.com/r/Redox/)
Якщо ви бажаєте ознайомитись із тим, що тут відбувається та обговорити це.
[reddit.com/r/rust](https://www.reddit.com/r/rust) для новин та дискусій, пов'язаних із Rust.
<a id="twitter"></a>
## [Twitter](https://twitter.com/redox_os)
Новини та пов'язаний контент.
+++
title = "Документація"
+++
## Починаємо
Ми наполегливо рекомендуємо вам почати із [книги](https://doc.redox-os.org/book/), де описано, як налаштувати та почати користуватись Redox.
## Посилання
[Книга](https://doc.redox-os.org/book/). Книга, що описує архітектуру Redox.
[Ядро](https://doc.redox-os.org/kernel/kernel/). Документація ядра Redox.
[Стандартна Бібліотека](https://doc.redox-os.org/std/std/). Документація стандартної бібліотеки Redox.
[Посібник Ion](https://doc.redox-os.org/ion-manual/). Документація оболонки Ion.
## Підтримати Redox
Дякуємо за вашу зацікавленість у підтримці Redox!
Існує декілька способів підтримати нас і ми цінуємо кожен із них.
Redox - великий проект, розбитий на багато репозиторіїв, які знаходяться у
[організації Redox на GitHub](https://github.com/redox-os). Цей документ,
[CONTRIBUTING.md](https://github.com/redox-os/redox/blob/master/CONTRIBUTING.md)
стане в нагоді новачкам, які бажають підтримати проект!
## Спілкування та Чат
Будь ласка, гляньте у [Спільноті](/uk/community/)
## Кодекс
Ми притримуємось [Кодексу поведінки Rust](https://www.rust-lang.org/en-US/conduct.html)
+++
title = "Пожертвування"
+++
## Jackpot51
Jackpot51 або Jeremy Soller - творець, супроводжуючий і головний розробник Redox OS.
Ви можете внести пожертву Jackpot51 через:
- [Patreon](https://www.patreon.com/redox_os)
- [Liberapay](https://liberapay.com/redox_os)
- [Paypal](https://www.paypal.me/redoxos)
- [Bitcoin](bitcoin:1MD8PqWMUhNPBR6YhYUUgrztEJ6StkxGQK) 1MD8PqWMUhNPBR6YhYUUgrztEJ6StkxGQK
- [Ethereum](ethereum:0xa0589F36202c6dFFB0e3e0aCAEa5D62c0f5469ce) 0xa0589F36202c6dFFB0e3e0aCAEa5D62c0f5469ce
Наступні люди пожертвували Jackpot51 щонайменше $4 для розробки Redox OS:
{{% partial "donors/jackpot51.html" %}}
+++
title = "Головна"
url = "/home"
+++
<div class="row install-row">
<div class="col-md-8">
<p class="pitch">
<b>Redox</b> - це Unix-подібна Операційна Система, написана на <a style="color: inherit;" href="https://www.rust-lang.org/"><b>Rust</b></a>,
що покликана привнести інновації Rust в сучасне мікроядро та повний набір прикладних програм.
</p>
</div>
<div class="col-md-4 install-box">
<br/>
<a class="btn btn-primary" href="https://github.com/redox-os/redox/releases">Релізи</a>
<a class="btn btn-default" href="https://github.com/redox-os/redox/">Завантажити із GitHub</a>
</div>
</div>
<div class="row features">
<div class="col-md-6">
<ul class="laundry-list" style="margin-bottom: 0px;">
<li>Написана на Rust</li>
<li>Мікроядерна архітектура</li>
<li>Включає необов'язковий графічний інтерфейс - Orbital</li>
<li>Підтримує стандартну бібліотеку Rust</li>
</ul>
</div>
<div class="col-md-6">
<ul class="laundry-list">
<li>Ліцензія MIT</li>
<li>Драйвери працюють у користувацькому просторі</li>
<li>Включає основні Unix-команди</li>
<li>Порт Newlib для програм, написаних на C</li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="row features">
<div class="col-sm-12">
<div style="font-size: 16px; text-align: center;">
Redox із Orbital
</div>
<a href="https://i.imgur.com/MJqsqYo.png">
<img class="img-responsive" src="https://i.imgur.com/MJqsqYo.png"/>
</a>
</div>
</div>
+++
title = "Знімки Екрана"
+++
## Panasonic Toughbook CF-18
<img class="img-responsive" src="/img/hardware/panasonic-toughbook-cf18.png"/>
## ASUS eeePC 900
<img class="img-responsive" src="/img/hardware/asus-eepc-900.png"/>
## ThinkPad T420
<img class="img-responsive" src="/img/hardware/thinkpad-t420.png"/>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment